Direct naar de inhoud.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27-10-2022.

Via de website van NIJM worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij werken met Privacy by Design en Privacy by Default principen. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • duidelijk vermeld wordt voor welke doeleinden NIJM persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
 • NIJM je om uitdrukkelijke toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • NIJM je gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer NIJM daar wettelijk toe verplicht is;
 • Jouw recht om je persoonsgegevens op aanvraag bijvoorbeeld ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen, gerespecteerd wordt.
 • NIJM passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat NIJM dit ook eist van partijen die in opdracht van NIJM persoonsgegevens verwerken;

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen, en welk gebruik wij maken van cookies. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

NIJM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht, voor het correct aanspreken in mail uitingen
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nijm.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

NIJM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • NIJM analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • NIJM verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

NIJM niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NIJM) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bij het bezoeken van onze website, het aanmaken van een account, het aanvragen van een dienst, het invullen van de contactpagina of via andere functies van onze website, laat je bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Mogelijk heb je ook gegevens telefonisch aan ons verstrekt. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Gegevens die wij opslaan:

 • Bedrijfsnaam/naam
 • KVK-nummer
 • BTW-nummer
 • Rechtsvorm
 • Contactpersoon
 • Adres
 • Postcode en plaats
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Fax
 • Mobiele telefoonnummer
 • Aanhef
 • IP-adres

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van toegang tot onze website nijm.nl
 • Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website;
 • Het aanbieden van onze services en diensten;
 • Het opnemen van contact als hierom wordt verzocht;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • Het verlenen van toegang tot ons klantensysteem op nijm.nl.

Deze gegevens blijven bij ons bewaard zolang je klant bent en 7 jaar na opzegging.

Delen van persoonsgegevens met derden

NIJM verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. NIJM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Partijen waarmee wij deze gegevens delen:

 • SIDN, OpenProvider – voor het vastleggen en op naam zetten van domeinnamen
 • Inboxify, MailChimp – indien je via ons nieuwsbrieven wilt opmaken en versturen
 • Administratiekantoor Sterenborg – Heeft inzage in onze boekhouding en verzorgd voor ons de aangiften
 • TRUE B.V. – onze hostingpartner kan bij storingen snel ingrijpen en heeft toegang tot onze server
 • Zylon – onze hostingpartner kan bij storingen snel ingrijpen en heeft toegang tot onze servers

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NIJM gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. NIJM gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Nijm.nl
Naam: PHPSESSID
Functie: Functionele cookie, hiermee slaan we tijdelijk informatie van je websitebezoek op. Hierdoor hoef je bijvoorbeeld een formulier niet opnieuw in te vullen als je niet alle velden in één keer goed invult.
Bewaartermijn: Sessieduur

Cookie: Disqus
Naam: disqus_unique
Functie: Functionele cookie, hiermee bieden we je de mogelijkheid om te reageren op onze blogartikelen via het Disqus Platform.
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: TawkTo
Naam: Tawk_595a4c83e9c6d324a4738883, __tawkuuid
Functie: Functionele cookie, hiermee kun je gebruik maken van onze chatdienst en kunnen wij je snel te woord staan.
Bewaartermijn: 10 jaar

Cookie: Google Tagmanager & Google Analytics
Naam: _ga, _gat_UA-8113023-1, _gid,
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account of je kunt contact met ons opnemen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@nijm.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. NIJM zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

NIJM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NIJM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@nijm.nl. NIJM heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Wij gebruiken alleen technieken/software die veiligheidsupdates ontvangen en dus ondersteund worden.
 • Wachtwoorden op onze systemen worden versleuteld en kunnen alleen gereset worden via het e-mailadres dat bij ons geregistreerd staat.

Webdesign, webshops, onderhoud en hosting

Website of Webshop

Website of Webshop

Een mooie en vindbare website of webshop? Vraag ons naar de mogelijkheden. Kijk snel op onze Webdesign pagina en bekijk wat NIJM Webdesign & Hosting voor jou kan betekenen.

Betrouwbare hosting

Betrouwbare hosting

Jouw website veilig en altijd bereikbaar? Jouw website of webshop moet natuurlijk ten aller tijden bereikbaar en veilig zijn. Onze hosting pakketten bieden de oplossing!

Professioneel onderhoud

Professioneel onderhoud

Zelf geen tijd om je website te beheren? Dan hebben wij de juiste service voor jou! Met onze onderhoudscontracten besteed je het bijwerken van de website aan ons uit!

Talen en technieken waarin wij gespecialiseerd zijn

WordPress HTML/CSS JavaScript jQuery PHP MySQL WooCommerce